Telewizyjne inspekcje sieci kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie oferuje usługi w zakresie inspekcji telewizyjnej kanałów sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych o średnicach od DN 150 mm do DN 800 mm.
 
Usługa w zakresie inspekcji telewizyjnej wykonywana jest przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu firmy iPEK Spezial-TV, model - ROVVERTM 125, który, służy do badania wszelkiego rodzaju przewodów rurowych. System ten w pełni spełnia najnowszą obowiązującą Polską Normę PN-EN 13508-2.

Inspekcję przeprowadzamy przy użyciu zdalnie sterowanej, samobieżnej kamery video, (uchylno-obrotowej kolorowej z wbudowanym autofokusem z funkcją zoom która pozwala dostrzec każdy szczegół).

Technologia kamery zapewnia:

 • bieżący pomiar odległości
 • datę i czas inspekcji
 • spadek chwilowy rurociągu
 • pomiar spadku w przód i tył
 • cyfrową rejestrację obrazu
 • lokalizację miejsc uszkodzeń
 • wprowadzenie rzędnej początkowej X i końcowej Y.

Silny wózek, o niezależnym napędzie oraz sześciokołowy system napędowy pozwala na pokonywanie różnych przeszkód w rurociągach. Wszystkie dane wyświetlane są na bieżąco na ekranie monitora i nagrywane.

Przegląd inspekcyjny systemów rurowych po wcześniejszym ich oczyszczeniu umożliwia precyzyjne zlokalizowanie uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych.

Otrzymujemy ocenę stanu technicznego istniejących rurociągów, jak i nowo wybudowanych kanałów przygotowanych do odbioru technicznego.

Inspekcja TV to gwarancja wiarygodnego określenia jakości wykonywanych robót, wychwycenia usterek i późniejszej bezawaryjnej pracy.

Po przeprowadzonej inspekcji sporządzamy raport tekstowy oraz raport graficzny, który zawiera:

 • cyfrową rejestrację obrazu na płytach CD lub DVD
 • pomiary spadków
 • rejestrację trasy
 • bieżący pomiar odległości
 • wykrywanie nieszczelności połączeń rur, studzienek i przykanalików
 • lokalizację miejsc uszkodzeń, pęknięć, przemieszczeń, infiltracji, eksfiltracji
 • określenie stopnia zanieczyszczenia rur
 • rejestrację miejsc połączeń rur
 • lokalizację wrastających korzeni itp.

Gwarantujemy Państwu wysoką jakość usług z naszej strony.