AKTUALNOŚCI

Nr Nazwa zadania Inwestor
  REALIZOWANE  
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński ( wodociąg) SKANSKA S.A.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński (kanalizacja deszczowa) SKANSKA S.A.
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej- Obrońców Tobruku-Warszawskiej w Olsztynie ( kanalizacja sanitarna, deszczowa i wod.) SKANSKA S.A.
4. Przebudowa odwodniania w ciągu drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo-Biskupiec GDDKiA Olsztyn
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielin w Ciechanowie " - bez części ul. Bielińskiej i części ul. M.C.Skłodowskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
6. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Gmina Olsztyn
7. Odbudowa jazów na rzece Liwna, gmina Barciany ZMiUW Olsztyn
8. Przebudowa sieci kanalizacj sanitarnej w ul. Sybiraków w Olsztynie PWiK Olsztyn