USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE

 

Trzon firmy PRIB sp. z o.o. w zakresie robót elektroenergetycznych stanowią pracownicy z uprawnieniami elektrycznymi, zezwalającymi na dozór i ich wykonawstwo .

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania powierzonych im prac.

 

Terminowość, fachowość i dokładność wykonywanych prac to jedna z najważniejszych dewiz firmy. Do silnych stron firmy zaliczyć też można, nie tylko wykwalifikowaną kadrę, ale również niezbędne zaplecze techniczne gwarantujące wysoką jakość świadczonych usług.

 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji i wykonawstwa:

 

- zasilania placów budowy w pełnym zakresie (projekt-uzgodnienia- podłączenia)

-instalacji elektrycznych mieszkaniowych

- linii kablowych niskiego i średniego napięcia

- realizacji zadań związanych z oświetleniem zewnętrznym

- instalacji odgromowych

- przeglądów i konserwacji instalacji

- napraw bieżących instalacji elektrycznych

- badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych nn

- obsługi agregatów prądotwórczych ( bieżąca kontrola pracy, podłączenia, nadzór ) podczas imprez plenerowych, koncertów, festynów itp.

 

Stawiamy na indywidualne podejście do Klienta, który jest dla nas najważniejszy.