• 55429069
 • 43608477

Prace refulacyjne i bagrownicze

Wykonawstwo usług w zakresie prac hydrotechnicznych:

 • pogłębiania zbiorników wodnych
 • odmulania i pogłębiania, stawów, rzek i jezior.
 • otwierania nowych dróg wodnych
 • budowy falochronów, przystani rybackich, jachtowych, łodziowych
 • poprawiania wyglądu nabrzeży, plaż kąpieliskowych, pomostów rekreacyjnych
 • eksploatacji kruszyw


Wykonawstwo usług w zakresie prac melioracyjnych:

 • pogłębiania zbiorników wodnych,
 • prace w zakresie budowy grobli i wałów
 • odwadniania terenu
 • konserwacji zbiorników wodnych
 • konserwacji rzek, kanałów oraz torów wodnychPrzy wykonywaniu prac wykorzystujemy profesjonalne koparki również o dużym zasięgu przystosowane do prac w podmokłym i grząskim terenie, oraz pogłębiarki podsiębierne oraz pompowo-refulacyjne.

Dysponujemy dużym potencjałem maszynowym, gwarantujemy profesjonalną obsługę dzięki doświadczonym operatorom, co pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań przy zachowaniu najwyższej jakości usług.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę parametry urobku, warunki terenowe, wielkość wydobycia, potrzebę zastosowania odpowiedniej technologii, oczekiwania inwestora w zakresie uzyskania końcowego efektu realizowanej inwestycji.