Pogrążanie grodzic stalowych

Ścianki z grodzic stalowych powszechnie stosuje się jako:

  • zabezpieczenie ścian wykopu w miejscach gdzie nie ma możliwości wykonania tradycyjnych skarp (jest to zastosowanie grodzic jako obudowy wykopu mające charakter tymczasowy),
  • konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę komór startowych i odbiorczych oraz elementów oporowych przy robotach przewiertowych,
  • ścianki szczelne przy pracach przebiegających w środowisku o znacznej ilości wód przepływowych, jako ścianki zbiorników wodnych różnego przeznaczenia,
  • ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
  • zabezpieczenia w pasie rozdziału drogi, torowiska itp.,
  • zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
  • mury oporowe tymczasowe lub stałe (grodzice tracone).


Jak widać na powyższych przykładach przy inwestycjach wymagających stałego zabezpieczenia skarp, wykopów bądź nasypów lub tam, gdzie wymaga tego projekt budowlany grodzice stalowe są nie do zastąpienia przez innego rodzaju technologie.

W tym celu stosuje się grodzice typoszeregu: GU, PU, VL, AU oraz LARSSEN.

Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami są grodzice GU 16-400 i VL 604.

Długość, typoszereg oraz sposób podparcia dobiera się na podstawie warunków terenowych, gruntowo-wodnych, głębokości  wykopu i wymagań inwestora.

Posiadamy nowoczesne wibromłoty elektryczne firmy Tünkers, agregaty prądotwórcze oraz żurawie  samochodowe marki Liebherr.

Dzięki takiemu zapleczu technicznemu  sprostamy najbardziej wymagającym projektom - profesjonalna i doświadczona załoga zapewni terminową realizację zadania.

 

Zadania realizujemy przy pomocy materiałów własnych lub powierzonych.