Przewierty sterowane

Nasza firma świadczy usługi  bezwykopowych przewiertów poziomych ze sterowaniem optycznym.
Metoda ta ma  zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz innych sieci podziemnych w terenie o intensywnej zabudowie, eliminując do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacje istniejących nawierzchni. Wiertnica umożliwia budowę rurociągu poniżej poziomu wody gruntowej.

Budowa rurociągów przy  użyciu hydraulicznej wiertnicy poziomej BM 600LS firmy Bohrtec odbywa się w sposób  precyzyjny i dokładany.

Wykonujemy nią przewierty o średnicy zewnętrznej od ø406mm do ø1100mm i długości do 90 metrów. Przewierty poziome wykonujemy przy budowie rurociągów do przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów.

Jako rury przewodowe stosujemy najczęściej rury kamionkowe, żelbetowe, stalowe, z betonu polimerowego lub żywic poliestrowych.


Nasza firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo:

  • własny sprzęt i materiał ( lub z materiału powierzonego)
  • wykonanie tymczasowych komór startowych i odbiorczych
  • odpowiednie bloki oporowe

to czyni z nas wykonawcę w pełni niezależnym od firm podwykonawczych
 
Potencjał techniczny i ekonomiczny naszej firmy pozwala zrealizować zlecenia szybko i solidnie przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.